Autentificare Nunta@MD

Logare

Ati uitat parola?

Logare

Retine

Inregistrare

Vreau sa primesc oferte si reduceri

Inregistrare utilizator

Vreau sa public anunturi si sa-mi plasez produsele

Inregistrare companie

Acordul

 

Acord cu utilizatorul

 

Vă rugăm să citiţi prezentul acord, înainte să utilizaţi acest site. Fiind înregistraţi sau nu, sunteţi obligaţi să respectaţi condiţiile acordului, accesând site-ul, folosind oricare dintre serviciile şi aplicaţiile oferite pe site, precum şi conţinutul acestuia.

Prezentul acord cu utilizatorul (denumit în continuare "acord"), este un document obligatoriu din punct de vedere juridic, ce descrie condiţiile de utilizare a serviciilor, disponibile pe adresa www.nunta.md (denumit în continuare "site-ul”) pentru persoane fizice / juridice, înregistrate pe site (denumite în continuare “utilizator”).

 

De asemenea, acordul reglementează relaţiile dintre utilizator şi administrator (moderator) site-ului.

 

1. Termeni şi definiţii

 

Internet - reţea mondială de calculatore “internet” la fel, reţele de calculatoare similare, care pot fi create în viitor.

 

Web site - un mijloc de răspândire a informaţiilor într-o singura reţea de calculatoare (Internet), care permite aplicarea referinţelor şi deservirea situ-lui www.nunta.md

 

Utilizator - persoana interesată în obţinerea şi publicarea informaţiei pe site, prin citirea şi scrierea mesajelor, şi care este înregistrată pe acest site, în conformitate cu metoda de înregistrare.

 

Administrator (moderator), site-ului - o persoană implicată în organizarea acestui proiect şi care acorda sprijin tuturor membrilor site-ului.

 

2. Obiectul acordului

 

2.1 Administratorul oferă utilizatorului dreptul de plasare şi susţinerea informaţiei sale pe site, dar Utilizatorul pune în aplicare aceste drepturi, în conformitate cu regulile jos numite. Prin dreptul de plasare şi susţinere a informaţiei se înţelege:

- Utilizarea tuturor oportunităţilor oferite participanţilor site-ului;

- Plasarea si susţinerea pe site a informaţiei, cu privire la teme;

 

3. Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

 

3.1 Utilizatorul este proprietarul informaţiilor publicate şi este responsabil pentru conţinutul acestora, cu toate drepturile şi responsabilităţile sale inerente.

 

3.2 Utilizatorul se angajează:

- să furnizeze informaţii corecte despre sine în timpul înregistrării

- să utilizeze acest site,

- să facă modificări in formularul de înregistrare în termen rezonabil,

Membrii înregistraţi au posibilităţi suplimentare de publicare si editarea a informaţiilor personale şi lucru cu site-ul prin e-mail.

 

3.3 Utilizatorul va decide în mod independent caracterul informaţiilor plasate personal şi va lua în considerare consecinţele răspândirii.

 

4. Drepturile şi obligaţiile Administratorului:

 

4.1 Administratorul este obligat să nu dezvăluie informaţiile pe care le-a furnizat utilizatorul în timpul înregistrării şi/pe parcursul utilizării site-ului.

 

4.2 Administratorul are dreptul de a refuza introducerea pe site orice materiale, daca acestea contravin prevederilor prezentului acord.

 

4.3 Administratorul are dreptul de a şterge informaţiile utilizatorului (sau orice parte a acestora), în cazul în care informaţiile furnizate sunt contrare cerinţelor prezentul acord.

 

4.4 Administratorul are dreptul de a suspenda sau bloca accesul utilizatorului, la site sau la contul sau, daca acesta încalcă prevederile acestui acord. De asemenea, administratorul poate refuza să re-înregistreze utilizatorul care a încălcat anterior prezentul acord.

 

5. Răspunderea parţilor:

 

5.1 Utilizatorul în mod independent şi pe deplin este responsabil si poarta răspunderea pentru conţinutul oricărei informaţii plasate pe site, inclusiv de informaţiile ce contravin legislaţiei în vigoare.

 

5.2 Administratorul nu poarta răspundere pentru pretenţiile terţilor care pot apărea în legătură cu acţiunile de informare şi ale utilizatorilor, sau în cazul încălcării prezentului Acord de către utilizator.

 

5.3 Administratorul nu este răspunzător în caz de pierdere a informaţiilor ce se conţin in mesajele utilizatorului.

 

5.4 Administratorul nu este responsabil de utilizarea incorecta a sistemelor de operare în procesul de utilizare a site-ului.

 

5.5 Utilizatorul personal, suportă toate riscurile legate de utilizarea acestui site. Administratorul nu acordă utilizatorului garanţii suplimentare, cu excepţia celor care îi sunt atribuite prin legislaţia în vigoare.

 

5.6 Administratorul nu va efectua servicii referitoare la revizuirea site-ului în funcţie de cerinţele individuale ale utilizatorului.

 

6. Drepturile la Conţinut:

 

6.1. Toate elementele publicate pe site, inclusiv elemente de design, text, imagini grafice, ilustraţii, videoclipuri, script-uri şi alte obiecte şi din colecţiile lor sunt supuse drepturilor exclusive ale Administraţiei, toate drepturile la aceste obiecte sunt protejate.

 

6.2. Fără acordul prealabil scris al Administraţiei sau a altei persoane, care a transmis administraţiei drepturile asupra conţinutului, utilizatorul şi / sau părţile terţe nu au dreptul de a dispune în nici un fel de elemente de conţinut ale site-ului si / sau de conţinut.

 

 

7. Termen de valabilitate a Acordului:

 

7.1 Prezentul acordul intră în vigoare la data acceptării sale de către utilizator pe site, prin înregistrarea personala pe site-ul www.nunta.md

 

7.2 Fiecare parte, în orice moment poate rezilia Acordul în mod unilateral.

 

7.3 Administratorul are dreptul de a modifica unilateral conţinutul prezentului acord, astfel, va notifica utilizatorul, nu mai târziu de trei zile după modificare. În acest caz, modificările vor intra în vigoare în termen de şapte zile de la data publicării lor pe site.

 

8. Dispoziţii finale:

 

8.1 Normele privind protecţia consumatorilor nu sunt aplicabile la prezentul acord, deoarece utilizarea acestui site este gratuita.

 

8.2 Prezentul acord nu este un acord de cooperare reciprocă, cu privire la ocuparea forţei de muncă, sau orice alte relaţii ce nu sunt în mod expres prevăzute de prezentul acord.

 

8.3 Toate informaţiile sunt furnizate utilizatorilor, doar pentru uz personal, sub rezerva necomerciala, pot fi utilizate cu respectarea dreptului de autor. Informaţiile de pe site-ul www.nunta.md, inclusiv grafice, text, sunt proprietatea administraţiei site-lui. Copierea şi tipărirea conţinutului, este posibilă doar în scopuri personale.

Pentru utilizarea comercială a materialului de pe site e necesar să contactaţi administratorul site-ului pentru a obţine permisiunea, in scris.

 

8.4 Autorul, care consideră că drepturile şi interesele sale sunt încălcate prin acţiunile administraţiei sau utilizatorilor pot trimite o cerere în scris la adresa de e-mail: nunta@nunta.md

 

*Informaţie juridica

 

1. Toate informaţiile publicate pe site-ul www.nunta.md, este protejată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova privind drepturile de autor şi nu pot fi utilizate de oricine, în orice formă, inclusiv reproducere, distribuire, prelucrate decât cu acordul scris al editorului site-ului www.nunta.md

 

2. Răspunderea pentru conţinutul anunţurilor, inclusiv bannere, plasat pe site, o poarta proprietarul publicitatii.

 

3. Administraţia site-ului www.nunta.md nu poarta răspundere de conţinutul site-uri web. la care sau făcut referinţă in context.

 

4. Administraţia site-ului www.nunta.md nu poarta răspundere de conţinutul articolelor şi comentariilor scrise de utilizatori înregistraţi şi oaspeţii site-ului. Răspunderea pentru conţinutul acestor mesaje o poarta utilizatori care au publicat informaţia respectiva. Părerea administraţiei poate sa nu corespunda opiniei vizitatorilor site-ului.

 

5. Fiecare utilizator, înainte de înregistrare este obligat sa facă cunoştinţă cu acest text, dedicat utilizatorilor, şi pe deplin acceptă şi este de acord cu ele. Înregistrare pe site înseamnă acceptarea completă a tuturor regulilor, precum şi acceptarea răspunderii personale pentru fiecare informaţie plasata pe site, pîna chiar şi penala.